Out of focus

Op een doodgewone dag schuilt
mijn vader in onscherpe gedachten
die nauwelijks letters krijgen om
zich aan vast te klinken.
Permanent out of focus.

Mijn vader had zachte handen
en een harde lach. Dat wel.